Bestuur


Het Stichtingsbestuur is gedurende het jaar vooral druk bezig met het invullen van alle randvoorwaarden voor het JCTT-evenement. Op de betreffende zaterdagochtenden begint, voor dag en dauw, het opbouwen van het openluchttheater op het Kerkplein. Hierbij wordt de Stichting gesteund door vele vrijwilligers!

Over Jazz Comes To Town Epe

Het bestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat sinds 1 januari 2016 uit de volgende personen:
- Jeroen Velders (voorzitter)
- Jan Bosman (penningmeester)
- Jan Willem Nitert (secretaris)

Photography: Martin Hogeboom
vlnr Jan Willem Nitert,Jeroen Velders
en Jan Bosman


Historie

In 1995 kwamen Jan Fokkens en Kees Hoedeman op het lumineuze idee een jazzmiddag te organiseren in Epe. De Old Timers Jazzband uit Praag werd uitgenodigd en het optreden werd meteen een groot succes.

Gesteund door dit succes werden er in 1996 liefst 7 jazzmiddagen georganiseerd. Dat bleek een beetje te veel van het goede en in 1997 zijn de organisatoren teruggegaan naar 5 zaterdagmiddagen en wel op vaste middagen vanaf de derde zaterdag in juli. De jazzmiddagen konden rekenen op een breed, geschakeerd publiek en om ervoor te zorgen dat de jazzmiddagen een goede terugkerende traditie konden worden, werd op 19 april 1999 de Stichting “Jazz Comes To Town Epe” opgericht.


Doelstelling

Het aanbieden van jazz- muziekmanifestaties aan een groot algemeen publiek in de gemeente Epe en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het ondersteunen, stimuleren en/of ontwikkelen van initiatieven op het gebied van jazzmuziek alsmede het organiseren van jazzconcerten en andere activiteiten op het gebied van jazzmuziek in de gemeente Epe.

Inmiddels zijn er 24 edities gerealiseerd en de jazzmiddagen op de zaterdagmiddagen zijn niet meer weg te denken in het centrum van Epe.